SZTR

"

CANE

"

Ul. Vojvode Stepe 53
14253 Osečina, Srbija

Tel: 014/451-587, 014/345-2360
Mob: 064/642-16-20, 063/772-55-29
Fax: 014/451-160

caneosecina@mts.rs

Žiro račun: UniCredit banka
170-0050003378000-33
Matični broj: 52476771
Registarski broj: 07652476771
Šifra delatnosti: 28520
PIB: 101597374

Preuzmi dokumentaciju