SZTR

"

CANE

"

Ul. Vojvode Stepe 53
14253 Osečina, Srbija

Tel: 014/451-160, 014/451-587
Mob: 065/26-92-050, 064/642-16-20

caneosecina@gmail.com

UniCredit banka 170-0050003378000-33
Poštanska štedionica 200-2486080101761-03
Matični broj: 52476771
Registarski broj: 07652476771
PIB: 101597374

Preuzmi dokumentaciju