Plastične septičke jame

Plasticne septicke jame - CANE SZTR "CANE" proizvodi plastične septičke jame tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine PEHD, materijala izuzetne hemijske postojanosti, koji ne prima mirise od tečnosti niti ih odaje, pa je apsolutno podesan za skladištenje sanitarno-fekalnih otpadnih voda. PEHD je neporozan i otporan na sve vrste hemjiskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima. Osim pomenute hemijske otpornosti i dugog veka trajanja (oko 50 godina), materijal PEHD poseduje i odlične mehaničke karakteristike od kojih je, za korisćenje ukopnih rezervoara – septičkih jama, najznačajniija njegova velika statička nosivost tj. velika otpornost na pritisak i lom.

Plasticne septicke jame - CANE Septičke jame od plastike su horizontalni ukopavajući rezervoari za taloženje i delimično prečišćavanje otpadnih voda. Naše plasične septičke jame su savremeno rešenje za odlaganje otpadnih voda u domaćinstvima, školama, vrtićima, vikend naseljima, hotelskim i motelskim smeštajima.

Septičke jame izrađene od PEHD postojane su na temperaturama od -30 do +80 stepeni i moraju da stoje na ravnoj podlozi. Ne smeju se dizati sa svojim sadržajem ni bacati sa visine. Otporne su na UV zračenje, lagane, dugotrajne, sa mogućnošću korišćenja od 50 godina.
Brza isporuka na adresu kupca - SIGURAN KVALITET, POVOLJNE CENE
Plasticne septicke jame - CANE