Silosi

Firma CANE proizvodi silose od polietilena visoke gustine (HDPE) izuzetnih osobina i povoljne cene. Silosi se izrađuju u skladu sa trendovima u svetu, a primenu imaju u hemijskoj industriji i farmama kao i za čuvanje raznih materija: žitarica, kukuruza, smeše za ishranu životinja, granulata, kao i praškastih materija - cementa, kreča itd.

Najčešće se koriste kao:
 • silosi za kukuruz
 • silosi za žitarice
 • silosi za stočnu hranu
 • silosi za žito
 • silosi za brašno
 • silosi za piljevinu
 • silosi za cement
 • silosi za farme

Silose proizvodimo u dimenzijama po potrebni kupca od 1 m3 do 50 m3. Proizvode se u boji po Vašoj želji.

Prednosti naših silosa:
 • dugotrajni, atmosferski uticaji ne utiču na funkcionalnost silosa (vek upotrebe preko 50 godina)
 • izuzetna mehanička svojstva, velika zatezna čvrstoća i otpor na pritisak i habanje zbog malog koeficijenta trenja, izuzetna žilavost
 • hemijski postojani na većinu hemikalija i agresivnih materija
 • silosi su termo otporni - na temperaturama od -30°C do +100°C
 • odlična otpornost na abraziju, zbog čega su pogodni za rad sa rastvorima koji zahtevaju mešanje
 • ekološki ispravni, ne zagađuju životnu sredinu
 • jednostavni za održavanje, imaju glatke unutrašnje zidove što omogućuje lako čičćenje
 • otporni na UV zračenje, mogu se koristiti napolju bez ikakvih zaštita, to im omogućuje UV stabilizator u vidu aktivne čađi
 • plastični silosi su otporni na koroziju, ne zahtevaju bilo kakvu antikorozivnu zaštitu ili remont
 • dosta su lakši od tradicionalnih silosa što im omogućuje lakši, brži i jeftiniji transport i manipulaciju
 • konstruisani su tako da mogu biti predmet grube manipulacije.

Silosi su proizvedeni tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine PEHD, materijala izuzetne hemijske postojanosti, koji ne prima mirise od tečnosti niti ih odaje. PEHD je neporozan i otporan na sve vrste hemjiskih supstanci. Osim pomenute hemijske otpornosti i dugog veka trajanja (50 godina), materijal poseduje i odlične mehaničke karakteristike od kojih je, za proizvodnju silosa izuzetno važna njegova velika statička nosivost tj. velika otpornost na pritisak i lom.

Brza isporuka na adresu kupca - SIGURAN KVALITET, POVOLJNE CENE
Silosi Silosi