Plastične kanalizacione cevi

Plasticne kanalizacione cevi - CANE SZTR "CANE" iz Osečine proizvodi plastične cevi za kanalizaciju tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine PEHD i polipropilena (PP), materijala izuzetne hemijske postojanosti koji ne primaju niti odaju mirise od tečnosti pa su idealni za transport otpadnih voda. Osim hemijske otpornosti i dugog veka trajanja (oko 50 godina), materijali PEHD i PP poseduje odlične mehaničke karakteristike od kojih je, za proizvodnju kanalizacionih cevi najznačajniija velika statička nosivost tj. otpornost na pritisak i lomljenje.

Plastične cevi za kanalizaciju se mogu koristiti za:
  • cevovode za transport industrijskih otpadnih voda

  • fekalne kolektore

  • navodnjavanje i odvodnjavanje

  • kišnu kanalizaciju

  • drenažne cevi

Firma CANE proizvodi kanalizacione cevi profilisanog zida prečnika od Ø 300 do Ø 3000 mm. Moguća je ugradnja dihtunga po zahtevu kupca.
Profil Dimenzije Karakteristike
L (mm) H (mm) s1 (mm) s2 (mm) d (mm) I S ekv. (mm) e (mm)
Plasticne kanalizacione cevi - CANE

Kombinacijom koraka profila L i debljine zida profila s1 i s2 moguće postizanje optimalnog momenta inercije, a samim tim i prstenaste čvrstoće cevi za svaki posebni zahtev u zavisnosti od uslova ugradnje.

Za posebne zahteve vrši se proračun čvrstoće prstena prema zahtevima kupca. Tako se dobije optimalan profil cevi kao i racionalan utrošak materijala i povoljna cena proizvoda.

CANE A31 130 37 4 3 30 0.7528 20.8 8.68
CANE A32 110 37 4 3 30 0.8524 21.7 9.44
CANE A33 90 37 4 3 30 1.0331 23.1 10.4
CANE A34 100 39 5 4 30 1.2966 24.9 11.12
CANE A35 80 39 5 4 30 1.5161 26.3 12.24
CANE A36 100 41 6 5 30 1.7403 27.5 12.26
CANE A37 80 41 6 5 30 2.0275 28.9 13.42
CANE A41 100 49 5 4 40 2.5878 31.4 15.13
CANE A42 80 49 5 4 40 3.0096 33 16.55
CANE A43 100 51 6 5 40 3.3957 34.4 16.38
CANE A44 80 51 6 5 40 3.9428 36.1 17.84
CANE A45 100 53 7 6 40 4.2771 37.1 17.64
CANE A46 80 53 7 6 40 4.9554 39 19.16
CANE A47 70 53 7 6 40 5.4386 40.3 19.95
Unutrašnji
prečnik
(mm)
Klase cevi na osnovu prstenaste krutosti
SN 2 SN 4 SN 8 SN 16
Profil SN (kN/m2) Profil SN (kN/m2) Profil SN (kN/m2) Profil SN (kN/m2)
300 CANE A31 18.8
400 CANE A31 8.3 CANE A35 15.8
500 CANE A31 4.3 CANE A32 9.3 CANE A42 15.9
600 CANE A31 2.5 CANE A34 4.3 CANE A42 9.6 CANE A47 16.6
800 CANE A35 2.2 CANE A42 4.2 CANE A48 8.1
1000 CANE A43 2.4 CANE A48 4.2
1200 CANE A47 2.3
Plastične kanalizacione cevi Plastične kanalizacione cevi Plastične kanalizacione cevi