Plastični separatori

Plasticni separatori - CANE SZTR "CANE" proizvodi plastične separatore tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine PEHD, materijala izuzetne hemijske postojanosti, koji ne prima mirise od tečnosti niti ih odaje, pa je apsolutno podesan za prikupljanje ulja i masnoća iz otpadnih voda. PEHD je neporozan i otporan na sve vrste hemjiskih supstanci. Osim pomenute hemijske otpornosti i dugog veka trajanja (50 godina), materijal PEHD poseduje i odlične mehaničke karakteristike od kojih je, za proizvodnju separatora, najznačajniija njegova velika statička nosivost tj. velika otpornost na pritisak i lom.

Plasticni separatori - CANE Separatori naftnih derivata upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i njeni derivati), uglavnom u površinskim vodama. Koristi se za prečišcavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni.

Plastični separatori se sastoje iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim fiterom. Taložnik je opremljen sa elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode. Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja Plasticni separatori - CANE i naftnih derivata u sledećoj fazi obrade. Koalescentni filterski paket omogućuje visok stepen izdvajanja naftnih derivata i osigurava da prečišćena tečnost ima najviše do 5 mg/l neemulgiranih ulja i masti.

Separatori od plastike iz našeg proizvodnog programa proizvode se u različitim dimenzijama, prema zahtevu kupca.

Separatori masti, ulja i naftnih derivata moraju da stoje na ravnoj podlozi, ne smeju se dizati sa svojim sadržajem ni bacati sa visine jer može doći do pucanja. Otporni su na UV zračenje, lagani, dugotrajni, sa mogućnošću korišćenja od 50 godina.
Brza isporuka na adresu kupca - SIGURAN KVALITET, POVOLJNE CENE
Plasticni separatori - CANE