Plastični rezervoari - cisterne

Plasticni rezervoari - horizontalni - CANE CANE plastične cisterne za vodu, naftu, lož ulje, dizel gorivo, hemikalije - proizvode se od polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) tehnologijom spiralnog motanja i ekstruzionim zavarivanjem plastike. Oba materijala poseduju odlične mehaničke karakteristike, visoku otpornost na lomljenje, a pre svega ekološku prihvatljivost i povoljnu cenu. Ovi materijali se, zahvaljujući svojoj izuzetnoj otpornosti na agresivno dejstvo širokog spektra tečnosti i gasova, intenzivno primenjuju kao plastične cisterne za uskladištenje pitke vode, alkoholnih i bezalkoholnih pića, prehrambenih namirnica, nafte, goriva ulja, biodizela.

Plasticni rezervoari - horizontalni - CANE Horizontalni rezervoari - cisterne mogu biti nadzemne i ukopavajuće. Zbog uštede u prostoru i sigurnosti, horizontalni plastični rezervoari se po pravilu najčešće ukopavaju u zemlju. Međutim, ukoliko se postavljaju kao nadzemni rezervoari, potrebno je obezbediti nosače od plastike ili nekog drugog materijala. Konstruisani su tako da pored unutrašnjeg hidrostatičkog pritiska uspešno trpe i spoljašnja opterećenja zatrpanog sloja zemlje ako se ukopavaju, ili dinamičko kretanje tečnosti prilikom točenja, istakanja i prevoza, ako su nadzemni. Rezervoari za vodu se mogu koristiti umesto betonskih cisterni za pojedinačna domaćinstva i vikendice, kao i za čitava naselja. Cisterne za podzemno skladištenje bez teškoća zadovoljavaju sve neophodne kriterijume u pogledu statike, otpornosti, sigurnosti i isplativosti.

Naše cisterne od plastike se mogu koristiti za:
  • skladištenje nafte
  • skladištenje lož ulja
  • skladištenje dizel goriva
  • skladištenje hemikalija
  • skladištenje vode za piće
  • skladištenje alkoholnih i bezalkoholnih pića
  • skladištenje tehničke vode
  • skladištenje životnih namirnica
JAKI, SIGURNI I DUGOTRAJNI REZERVOARI ZA 21.VEK - ATESTIRANI NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST

Plasticni rezervoari - horizontalni - CANE Prema zahtevu kupca ugrađujemo priključke za dovod i odvod sadržaja u cisternu. Posle upotrebe, naše plastične cisterne se lako čiste pa im to omogućuje višestruku primenu. Horizontalni rezervoari - cisterne moraju da stoje na ravnoj podlozi, ne smeju se dizati sa svojim sadržajem kao ni bacati sa visine.

Plastične cisterne izrađene od PEHD postojane su na temperaturama od -30 do +60 stepeni Celzijusa, a cisterne od PP od -10 do +100 stepeni Celzijusa. Horizontalne cisterne se proizvode u zapreminama od 500l do 100.000l.

Cisterne po zahtevu kupca mogu biti opremljene armaturama od plastike (priključcima sa navojem, prirubnicama, ventilima, slavinama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima, oduškom, prelivom, penjalicama, stopama za ankerisanje, uškama za nošenje, mlaznicama, nosačima za miksere).
Zapremina (l) 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12000 15000 20000 25000 30000 50000 100000
Prečnik(mm) 800 1000 1000 1200 1400 1400 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Dužina L1 (mm) 1200 1200 1350 1350 1350 1700 1700 2030 1600 1950 2200 2500 1850 2050 2450 2150 2850 3550 4250 7100 14000
Dužina L2 (mm) 1000 1000 1550 1550 1550 1900 1900 2300 1800 2200 2200 2700 2100 2300 2700 2300 3100 3800 4500 7900 15000
Dimenzije mogu biti prilagođene potrebama kupaca
Plastične cisterne za vodu, naftu, lož ulje, dizel, piće, hemikalije Plastične cisterne za vodu, naftu, lož ulje, dizel, piće, hemikalije Plastične cisterne za vodu, naftu, lož ulje, dizel, piće, hemikalije Plastične cisterne za vodu, naftu, lož ulje, dizel, piće, hemikalije Plastične cisterne za vodu, naftu, lož ulje, dizel, piće, hemikalije Plastične cisterne za vodu, naftu, lož ulje, dizel, piće, hemikalije Plastične cisterne za vodu, naftu, lož ulje, dizel, piće, hemikalije Plastične cisterne za vodu, naftu, lož ulje, dizel, piće, hemikalije Plastične cisterne za vodu, naftu, lož ulje, dizel, piće, hemikalije Plastične cisterne za vodu, naftu, lož ulje, dizel, piće, hemikalije Plastične cisterne za vodu, naftu, lož ulje, dizel, piće, hemikalije