Plastične šahte za kanalizaciju

Plasticne šahte za kanalizaciju - CANE Plasticne šahte za kanalizaciju - CANE SZTR "CANE" proizvodi plastične šahte za kanalizaciju od polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) tehnologijom spiralnog motanja i ekstruzionim zavarivanjem plastike. Oba materijala poseduju odlične mehaničke karakteristike, visoku otpornost na lomljenje, a pre svega ekološku prihvatljivost. Ovi materijali se, zahvaljujući izuzetnoj otpornosti na agresivno dejstvo širokog spektra tečnosti i gasova, intenzivno primenjuju kao plastične šahte za potosnu kanalizaciju, vodomerne šahte...

Izborom naših šahtova i njihovim ekstruzionim zavarivanjem spoljašnje ili unutrašnje strane (u zavisnosti od prečnika cevi), veoma efikasno se neutrališe štetan uticaj visokog nivoa i pritiska podzemnih voda na cevovod i u većini slučajeva gde je kota dna cevi ispod nivoa reka i mora. Takođe, na mestima gde su podzemni tokovi veoma aktivni vrši se izbor ovakvog cevovoda, upravo zato što garantuje veliki procenat nepropusnosti u odnosu na ostale vrste spojeva.

Firma CANE iz Osečine proizvodi plastične šahte za vodomere sa termo zidom i termo poklopcem prečnika Ø 600, Ø 800 visine do 1000 mm, šahte za potisnu kanalizaciju prečnika Ø 800 i visine 1500 mm i šahte za kanalizaciju prečnika Ø 1000 Ø 1200, Ø 1400, i visine do 4000 mm sa odgovarajućim priključcima po zahtevu investitora.
Brza isporuka na adresu kupca - SIGURAN KVALITET, POVOLJNE CENE
Plasticne šahte za kanalizaciju - CANE