Rezervoari za transport vode

Cisterne za prevoz vode - CANE Rezervoari za transport vode, nafte i oseke proizvedeni od PEHD visoke gustine, koriste se transport raznih tečnosti. Lako se vežu za podlogu tj. prikolicu jer na sebi imaju fiksne masivne stope. Proizvode se sa pregradama zbog mirnijeg prevoza sadržaja.

Po želji kupca mogu biti opremljene priključcima za točenje i istakanje kao i nivokazima. Poseduju vakuumski zatvoren revizioni otvor. Koriste se za prevoz mnogih tečnosti - vode, goriva, nafte, lož ulja, oseke i dr.

JAKI, SIGURNI I DUGOTRAJNI REZERVOARI ZA 21.VEK - ATESTIRANI NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST
Plastični rezervoari za transport vode Plastični rezervoari za transport vode Plastični rezervoari za transport vode Plastični rezervoari za transport vode